Geschiedenis

Zingen heeft de Hingenaars altijd in het bloed gezeten!

Leopold Mees maakt in zijn boek "Geschiedenis der gemeente Hingene" gewag van het bestaan van drie zangverenigingen op het einde van de negentiende eeuw (mei 1894). Hij vermeldt er één bij naam, "De Koninklijke Zangmaatschappij Sint Cecilia". Wellicht was het Koor Sint-Stefanus één van de andere. Ter info, Sint-Stefanus is de patroonheilige van de gemeente Hingene en wordt gevierd op 26 december.

We kennen de exacte startdatum van het koor niet, maar weten uit bepaalde bronnen en geschriften dat in 1957 een oud-voorzitter overleed, die op dat ogenblik zestig jaar lid was, dat ene "Nante van Tukske", waarschijnlijk een bijnaam, in het begin van de jaren 1900 de dirigeerstok hanteerde om een polyfonische mis van Depuydt voor Kerstmis in te studeren.

In die tijd was het koorgebeuren en wellicht ook het hele verenigingsleven een mannenaangelegenheid. Voor het Hingense koor was dit ook geruime tijd het geval,maar in 1965 kwam daar verandering in. Toen werd afgestapt van het klassieke vierstemmig mannenkoor (bas 1 en 2, tenor 1 en 2) en maakten de dames hun intrede (sopranen en alten). Aldus werden wij in 2015 door het college van burgemeester en schepenen ontvangen op het Landhuis ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan als gemengd koor.

Tot het einde van de jaren tachtig was het repertorium in grote mate kerkelijk en liturgisch gekleurd.
Het opluisteren van de plechtigheden op hoogdagen, Pasen, Pinksteren, Kerstmis enz., was de gelegenheid om zich letterlijk en figuurlijk in de parochie te manifesteren, te tonen, te laten horen.

Vanuit het polyfonisch gezelschap werd omstreeks 1945 het Gregoriaans koor opgericht dat helaas in 2011 opgehouden heeft te bestaan. Er is nog wel een groepje vrijwilligers actief die bij uitvaarten telkens weer klaar staan om de parochiegemeenschap dienst te bewijzen.

Aanvankelijk was het koor prominent aanwezig op kerkelijke hoogdagen, maar daar kwam in de jaren ´90 verandering in met het aantreden van Jurgen De Maeyer.Naast de klassieke muziek werd ook plaats geruimd voor het lichtere genre, het profane lied. Het koor trad meer naar buiten met heuse concerten met een zeer gevarieerd repertorium.

Zo brachten we in eerdere concerten o.a. muziek van Enya, filmmuziek uit The Mission, Conquest of Paradise , Schindlerís List, Les Choristes , enkele Disney-klassiekers en muziek van Charlie Chaplin .

Deze trend werd in 2014 verder gezet met het aantreden van Ann Callens-Janssens onder wiens begeleiding we in 2016 het concert ´HISISTE lights UP´ brachten ...

Zoals elke vereniging heeft het koor in de loop der jaren goede en mindere tijden gekend. Het feit evenwel dat we in 2003 onze 100 jaren hebben gevierd, bewijst dat de tand des tijds geknaagd en gemaald heeft, maar een taaie klant voor zich heeft gehad. Het ensemble van HISISTE is vandaag vitaler dan ooit en is bezig aan een vierde of vijfde jeugd, die volop evolueert evenwel zonder de " roots " van weleer te verloochenen.

Vandaar ook onze naam HISISTE (acroniem van Hingene Sint-Stefanus )!!

Kort Nieuws

Repetities

elke dinsdag

van 20:00h tot 21:30h

in het Gemeenschapshuis

te Hingene