Geschiedenis

De wortels van ons koor liggen diep verankerd in het verleden want in feite is Hisiste (acroniem van de Hingene Sint-Stefanus) de opvolger van het Sint-Stefanuskoor.
Aanvankelijk was het koor prominent aanwezig op kerkelijke hoogdagen, maar daar kwam in de jaren 90 verandering in. Het koor trad meer naar buiten met heuse concerten met een gevarieerd programma.
Zo brachten we in eerdere concerten o.a. muziek van Enya, filmmuziek uit The Mission, Conquest of Paradise, Schindler’s List, Les Choristes, enkele Disney-klassiekers en muziek van Charlie Chaplin.
Momenteel bestaat het koor uit 35 enthousiaste zangers en zangeressen, onder de professionele leiding van Ann Janssens.

We repeteren elke dinsdag in het gemeenschapshuis van Hingene van 20.00 u tot 21.30 u. Wie weet word je nog een Hisisteling …
Voor meer info kan je terecht op onze website ‘www.hisiste.be’.

 • Zoals elke vereniging heeft het koor in de loop der jaren goede tijden, bloei, en mindere perioden, dieptepunten, gekend. Het feit evenwel dat nu een eeuweling wordt gevierd, bewijst dat de tand des tijds geknaagd en gemaald heeft, maar een taaie klant voor zich heeft gehad, die vandaag vitaler is dan ooit en aan een vierde of vijfde jeugd bezig is, die volop evolueert evenwel zonder de "roots" van weleer te verloochenen.
  Vandaar ook onze nieuwe naam H I S I S T E (Hingene Sint Stefanus) !
 • Begin 1990 werd met het aantreden van de jeugd in de leiding en de evolutie van het maatschappelijk bestel, naast de klassieke muziek ook plaats geruimd voor het lichtere genre, het profane lied,
  werd naar buiten getreden met heuse concerten (Kerstconcert, Paasconcert).
  Ook samenwerking met andere koren (Liezele, Beveren) en optredens buiten de parochie en gemeente vonden plaats.
 • Pas in 1965 werd afgestapt van het klassieke vierstemmig mannenkoor (bas 1 en 2, tenor 1 en 2) met de intrede van de dames (sopranen en alten).
  Tot het einde van de jaren tachtig was het repertorium in grote mate kerkelijk en liturgisch gekleurd. Opluisteren van de plechtigheden op hoogdagen, Pasen, Pinksteren, Kerstmis enz.,
  was de gelegenheid om zich letterlijk en figuurlijk in de parochie te manifesteren, te tonen, te laten horen.
 • Vanuit het polyfonisch gezelschap werd omstreeks 1945 het Gregoriaans koor opgericht,
  dat vandaag de dag nog actief is, maar spijtig genoeg door omstandigheden moeilijke tijden doormaakt.
  We vergeten ook niet het kransje vrijwilligers, dat bij uitvaarten telkens weer klaar staat om de parochiegemeenschap dienst te bewijzen.
 • We kennen de exacte startdatum van het koor niet, maar weten uit bepaalde bronnen en geschriften dat in 1957 een oud-voorzitter overleed,
  die op dat ogenblik zestig jaar lid was, dat ene "Nante van Tukske", waarschijnlijk een bijnaam,
  in het begin van de jaren 1900 de dirigeerstok hanteerde om een polyfonische mis van Depuydt voor Kerstmis in te studeren.
 • In die tijd was het koorgebeuren en wellicht ook het hele verenigingsleven een mannenaangelegenheid.
  Voor het Hingense koor was dit ook geruime tijd het geval.
 • Zingen heeft de Hingenaars altijd in het bloed gezeten!
  Leopold Mees maakt in zijn boek "Geschiedenis der gemeente Hingene" gewag van het bestaan van drie zangverenigingen op het einde van de negentiende eeuw (mei 1894).
  Hij vermeldt er één bij naam, "De Koninklijke Zangmaatschappij Sint Cecilia".
  En wellicht was het Koor Sint Stefanus één van de andere.

Kort Nieuws

Repetities

elke dinsdag

van 20:00h tot 21:30h

in het gemeenschapshuis

te Hingene