VIP Concert 2005

Plaats : Kasteel d'Ursel Hingene

Datum : 2006-11-12

Onderbreking

Repetities worden geschrapt tot nader order wegens de maatregelen tegen het Coronavirus. Allen terug op post na Corona. Opgelet : de repetities zullen doorgaan in de kerk. Hou onze website in de gaten. De leden zullen tijdig verwittigd worden.